Psihoterapija

psihoterapijaV vsakodnevnem življenju se srečujemo z različnimi težavami doma, v službi, v medosebnih odnosih. Z nekaterimi se uspešno soočamo in jih rešujemo sami, pri nekaterih pa potrebujemo pomoč. Psihoterapija je ena od možnih pomoči pri reševanju različnih težav, soočanju s spremembami v življenju in predelavi travmatskih dogodkov. V življenje posameznika vnaša večjo fleksibilnost in avtonomnost, omogoča večje razumevanje samega sebe ter bolj polno življenje s seboj in v odnosu z drugimi.

Pri psihoterapevtskem delu uporabljam načela integrativne psihoterapije, katere temeljno izhodišče je celostni pristop k posamezniku in njegovim težavam. Namen le-te je integracija kognitivne, čustvene, vedenjske, telesne, duhovne in socialne dimenzije človeka. Obenem pa poudarja pomen odnosa skozi katerega rastemo, se razvijamo in oblikujemo odnos do sebe, drugih in do življenja, zato je terapevtski odnos pomemben del terapevtskega procesa. Integrativna psihoterapija združuje spoznanja in metode različnih terapevtskih šol, z namenom prilagoditve pristopa posamezniku in njegovim težavam. Primerna je za delo s posameznikom, pari in družinami.

Komu je namenjena

Razlogi za vključitev v psihoterapijo so lahko:

Psihoterapija je lahko tudi priložnost za osebno rast, samospoznavanje in za razvoj lastnih potencialov.

Potek psihoterapije


Uvodno srečanje

Uvodno srečanje je namenjeno seznanitvi z vašimi težavami, s samim procesom psihoterapije in mojim načinom psihoterapevtskega dela. V kolikor se odločite za vključitev v psihoterapevtski proces, oblikujemo dogovor za skupno delo. Uvodno srečanje traja 60 minut in stane 70 EUR.

Pogostost srečanj
Psihoterapevtska srečanja potekajo redno, običajno enkrat tedensko po eno uro, v zaupnem psihoterapevtskem odnosu. Stalnost srečanj zagotavlja kontinuiran potek terapije, ustvari občutek varnosti in omogoča napredek.

Trajanje terapije
Trajanje psihoterapije se prilagaja potrebam posameznika. Odvisno je od vrste težav posameznika in ciljev, ki jih želi doseči. Za dosego globljih in trajnejših rezultatov je priporočljiva terapija, ki traja daljše obdobje.

Cena psihoterapevtske ure

Uvodno srečanje (60 min) je 70 EUR.
Cena individualne psihoterapije (60 min) je 70 EUR ali (50min) je 60 EUR.
Možnost znižane cene je odvisna od individualne situacije posameznika in je stvar dogovora.

Etični kodeks
Pri svojem delu spoštujem Kodeks etike in profesionalne prakse Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), Etični kodeks Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) ter Kodeks etike in profesionalne prakse Evropske zveze za integrativno psihoterapijo (EAIP).

Etični kodeks