Brainspotting

»Kamor gledaš, vpliva na to, kako se počutiš.«

Vsak dogodek v našem življenju, tako prijeten kot manj prijeten, je shranjen kot spomin v našem telesu in možganih. Prijetnih dogodkov se spominjamo, se iz njih učimo in so del sedanjosti. Ko doživimo dogodek, ki je za nas izjemno boleč in ob katerem doživljamo zelo intenzivna neprijetna čustva (občutki nemoči, strahu, groze, izguba kontrole) in se z njimi ne zmoremo spoprijeti govorimo o travmatskem dogodku, ki ga iz potrebe po preživetju potlačimo v podzavest. Kljub temu, da te dogodke potisnemo v podzavest in se jih zavestno ne spominjamo, ostanejo »zamrznjeni« v določenih delih možganov in shranjeni kot somatski spomin v telesu ter močno vplivajo naše doživljanje sebe in sveta okoli nas. Več kot je bilo tovrstnih bolečih dogodkov, večja je bila potreba po potlačevanju, večji vpliv imajo na naše življenje. Danes se izražajo kot občutki tesnobe, ujetosti, nemoči, izogibanja, sramu, depresije, panični napadi, preplavljenost s čustvi ali čustvena otopelost, razdražljivost, stalna notranja napetost, občutki nevrednosti, nespečnost, nočne more, telesni simptomi, ponavljajoči se nezdravi vzorci v odnosih in številni drugi simptomi.

Z metodo Brainspotting dostopamo do občutkov, dogodkov in simptomov, ki so izven dostopa zavesti in s tem jezikovnim, miselnim zmožnostim ter niso  dostopni s pristopi klasičnih pogovornih terapij.

Brainspotting izhaja iz naravnega fenomena »Kamor gledaš, vpliva na to, kako se počutiš.« in sicer z izborom ustrezne očesne pozicije in v stiku s telesnimi občutki, dostopamo do zamrznjenih delov v naših možganih, kjer so shranjeni boleči spomini in niso dosegljivi zavestnemu umu. Na ta način spodbudi predelavo in osvoboditev bolečih izkušenj.

Brainspotting je relativno nova, a zelo učinkovita psihoterapevtska metoda, ki je zaradi svojega delovanja posebej uspešna  pri predelavi nevrofizioloških izvorov travme, disociacije ter drugih psiholoških in telesnih simptomov. Brainspotting s svojim delovanjem aktivira in pospešuje naravno zdravilno moč telesa in možganom omogoči, da psihološke simptome zdravijo na enak način, kot telo zdravi fizične rane. Njeno učinkovitost potrjujejo najnovejše raziskave o učinkovitosti psihoterapevtskih pristopov pri  zdravljenju travme in nevroznanosti.

Metodo uporabljam v varnem in uglašenem terapevtskem odnosu v dogovoru s posameznikom.

Več o Brainspottingu si lahko preberete tudi v razdelku Publikacije.

Zakaj brainspotting?

Pred leti sem se odločila za psihoterapijo, saj več mesecev nisem mogla spati. Po pol leta rednih obiskov klasične pogovorne terapije nisem opazila velikih sprememb v počutju, bila sem neskončno utrujena, potrta, v dvomu, da je vse skupaj sploh prava izbira. Nato mi je psihoterapevtka predlagala nek nov pristop- brainspotting. Nisem imela pojma za kaj gre, vendar sem bila radovedna in takoj za, da poskusiva. Sledil je čudežni preobrat, ki me je tako presenetil in navdušil, da je brainspotting postal glavna metoda zdravljenja nadaljnja tri leta mojega psihoterapevtskega procesa. Dan mi je bil ključ, za katerega sem še danes globoko hvaležna.

Kako si se počutila med terapijo, po terapiji?

Nikoli nisem vedela, kam me bo peljal brainspotting, vendar sem vsemu skupaj zaupala in se prepustila. Medtem ko sem zrla v točko pred seboj in opazovala svoje občutke in čustva, so se kmalu začeli odpirati svetovi; včasih tisti, katerih sem se še sveže spominjala, včasih drobci in drobtinice, za katere so mi nekoč davno povedali, pa so bili pozabljeni in so v terapiji postali živi in celostni. Občasno so v misli prihajale slike, ki so se zdele zelo domišljijske in takrat sem si rekla, pa saj to se ni zgodilo čisto zares, a vedno so imele olajševalen in zdravilen učinek, s katerim sem odhajala po končanih terapijah. Čeprav je bil proces največkrat naporen in je bilo včasih zelo hudo, sem se po brainspottingu počutila olajšano, lažjo, bolj svobodno in celovito, srečnejšo.

Kakšne spremembe, učinke čutiš?

Zdi se, da mi je braispotting življenje obrnil na glavo, v pozitivnem smislu seveda. Najprej sem opazila, da so se izboljšali, okrepili in poglobili medsebojni odnosi. Postala sem prijaznejša in bolj prizanesljiva do sebe, bolj samozavestna, lažje sem postavila meje drugim in se postavila zase. Napisala sem diplomo, ki je desetletje čakali na svoj zaključek. Ljubezen, ki je bila prej posejana z razočaranji, strtim srcem in dvomom, je pokazala drugačen obraz. Naproti mi je prišel človek, s katerim gradiva odnos, ki mi je všeč in si ga zaslužim. Dobro se razumeva, se spoštujeva in se imava rada. Ustvarila sva si dom in družino. Tako da, ja. Počutim se celovito, lepo in pri sebi doma. Moje življenje pa je bolj radostno, bolj zavestno in napolnjeno s hvaležnostjo.

Brainspotting je učinkovita metoda za zdravljenje:

bsp

 • anksioznosti;
 • depresije;
 • neutemeljenih strahov oz. fobij;
 • težav z doživljanjem in izražanjem čustev;
 • kronične utrujenosti, izgorelosti;
 • psihosomatskih obolenj;
 • težav s pozornostjo in koncentracijo;
 • jecljanja;
 • odvisnosti;
 • težav v medosebnih odnosih;
 • travmatskih izkušenj zgodnjega otroštva;
 • travm, ki so posledica fizičnih bolezni, nesreč, vojne, naravnih katastrof;
 • transgeneracijskih travm (travm, ki se nezavedno prenašajo skozi generacije);
 • športnih travm.

Brainspotting je tudi zelo učinkovit za razvoj kreativnosti in notranjih potencialov.


Kako poteka Brainspotting

Metodo Brainspotting integriram v psihoterapevtski proces glede na dogajanje v procesu in v skladu s potrebami klienta. Posameznika v varnem in uglašenem terapevtskem odnosu povabim, da usmeri pozornost na določen boleč spomin in je odprt na telesne senzacije, ki se ob tem pojavijo. Z mojo pomočjo izbere ustrezno očesno pozicijo, kjer te občutke najbolj čuti. S tem omogočimo dostop do »zamrznjenega« dela boleče izkušnje v možganih, kjer je shranjena čustvena bolečina z vsemi občutki in telesnimi senzacijami. Z usmerjenim, čuječim, neobsojajočim odnosom do notranjega doživljanja posameznik spozna in predela bolečo čustveno izkušnjo ter jo na nov način integrira v svoje življenje. S sprostitvijo čustvene travme v možganih, se sprosti tudi določen del telesa, kar vpliva na spremembo v fizičnem počutju, zdravju. Tako se notranje osvobajamo in krepimo lasten občutek sebe.

Primer dela s klientom:

Klient Marko je na začetku srečanja terapevtu zaupal, da čuti močno tesnobo, kadarkoli se pogovarja s svojim šefom. Kljub temu, da racionalno ve, da svoje delo opravlja dobro in da ni razloga, da bi ga šef kritiziral, se vsakič znova boji šefove kritike. Terapevtu je pripovedoval kako močan strah je čutil pred dvema dnevoma, ko je šefu oddajal pomembno poročilo, ter da ga občutek tesnobe še vedno spremlja. Terapevt ga je povabil, da oceni stopnjo vznemirjenosti na lestvici od 0 – 10, kjer 0 pomeni brez vznemirjenosti oziroma nevtralno, 10 pa največjo stopnjo vznemirjenosti. Marko je intenzivnost svojega strahu ocenil z devet. Nato je svojo pozornost usmeril na strah, ki ga je doživljal, in določil, kje v telesu čuti tesnobo. Zaznal je, da čuti napetost v prsih in cmok v grlu. S terapevtovo pomočjo je določil ustrezno očesno pozicijo, kjer je občutke tesnobe v telesu čutil najmočneje. Z izbiro ustrezne očesne pozicije – pogledom v določeno točko v vidnem polju – je omogočil dostop do zamrznjenega dela boleče izkušnje v možganih, kjer je shranjena čustvena bolečina z vsemi občutki in telesnimi senzacijami.

Ko je Marko zrl v izbrano točko, ga je terapevt povabil, da čuječe opazuje svoj notranji proces. Spodbudil ga je, da je do svojega notranjega doživljanja odprt, radoveden in neobsojajoč. Ob tem se je spomnil bolečega dogodka iz osnovne šole, ki ga je potlačil globoko v podzavest. Spomnil se je, kako ga je učitelj matematike zaradi napačnega izračuna poniževal in grobo kritiziral. Občutil je močan strah, čutil se je majhnega, ponižanega, nemočnega, nesposobnega in neumnega ter začutil željo, da bi pobegnil iz razreda. Uvidel je, da je ta dogodek vplival na vse nadaljnje pogovore z ljudmi, ki so mu predstavljali avtoriteto, česar se do tega trenutka ni zavedal. V pogovorih s šefom se je vedno znova počutil kot prestrašen osem letni deček. Po desetih minutah se je občutek tesnobe sprostil in Marko je začutil, da ni več nemočen deček, temveč odrasel moški, ki se lahko zaščiti. Na koncu procesa je opazil, da se je stopnja strahu znižala na tri. Ko si je predstavljal naslednji pogovor s šefom, je čutil večje zaupanje vase in notranjo trdnost.

Učinki po Brainspotting terapiji:

 • okrepljen občutek lastne vrednosti;
 • občutke strahu nadomestijo občutki notranje varnosti, miru in sproščenosti;
 • zmanjšanje občutkov sramu;
 • močnejše zaupanje vase;
 • večje samospoštovanja;
 • sprememba negativnih prepričanj o sebi;
 • učinkovitejše spoprijemanje s stresnimi situacijami;
 • zmožnost postavljanja meja v odnosih;
 • zmožnost zaključevanja nezdravih odnosov;
 • zmanjšanje ali odprava telesnih bolečin;
 • razvijanje in uresničevanje potencialov.

bsp začetki

 Odkritje metode Brainspotting pri delu s 16 letno vrhunsko športnico

Dr. David Grant, psihoterapevt, učitelj in supervizor v privatni praksi v New Yorku je leta 2003 odkril metodo pri delu s 16 letno klientko. V njegovo prakso je prišla po pomoč zaradi težav s tesnobo, ki ji je onemogočala napredek pri umetnostnem drsanju. Sicer uspešna drsalka ni zmogla izvesti pomembnega elementa – trojnega zasuka, ki med umetnostnimi drsalci ne velja za najtežji element, a obvezni del programa na tekmovanjih. Klientka je v svojem življenju doživela veliko travmatičnih dogodkov v okviru primarne družine in skozi športno kariero. Po letu terapevtskega dela je klientka s pomočjo različnim metod (EMDR v angleškem jeziku Eye Movement Desensitization and Reprocessing in na telo usmerjene metode SE – Somatic Experiencing), ki jih je uporabljal dr. Grant, predelala številne boleče izkušnje, vendar trojnega zasuka še vedno ni zmogla narediti.

V eni od terapevtskih ur jo je dr. Grant vodil, da si predstavlja kako v počasnem posnetku izvede skok, ter se usmeri na trenutek, ko se ji skok ponesreči. Pri tem je uporabljal metodo EMDR – klientka je sledila njegovemu prstu, ki se je naprej in nazaj premikal po njenem vidnem polju. Po nekaj gibih je zaznal, da so na določeni točki začele klientkine oči močno drgetati ali so zamrznile, zato je prenehal s premikanjem prsta. Klientkine oči so se instinktivno zadržale na tej točki in začelo se je dogajati nekaj novega – na površje so privreli novi travmatski spomini, ki še niso prišli na dan, obenem pa so se pojavili tudi spomini, ki sta jih že predelovala, vendar jih je klientka tokrat doživljala intenzivneje in globlje. Po 10 minutah procesiranja so se klientkine oči sprostile. Naslednji dan ga je poklicala in mu sporočila, da je z lahkoto opravila trojni zasuk. Težave s skokom, ki so bile posledica nepredelanih travm, se v prihodnje niso več ponovile.

Dr. Granta je vodilo zanimanje zato je nadaljeval z raziskovanjem očesnih sprememb ob usmerjeni pozornosti na določene telesne senzacije, travmatske spomine pri svojih klientih in spoznal, da če ustavi prst ob očesnih spremembah, se začne procesiranje na globlji ravni ter da je proces veliko hitrejši kot pri pogovorni terapiji. Številni terapevti, ki so bili vključeni v terapevtski proces pri dr. Grantu in so metodo poskusili, so le-to vnesli v svojo prakso in poročali o podobnih izkušnjah.

Po odkritju metode je dr. Grant nadaljeval z raziskovanjem in razvojem metode ter odkril številne načine kako poiskati ustrezno očesno pozicijo v vidnem polju in s tem klientu zagotovi globljo predelavo boleče izkušnje. Danes svoje znanje in izkušnje deli s terapevti po vsem svetu. S svojim delom pomembno prispeva k učinkovitosti zdravljenja posledic travmatskih dogodkov in posledično zmanjševanju človeškega trpljenja. Danes metodo  uporablja na tisoče terapevtov po svetu.

O metodi in uporabi metode Brainspotting je izdal knjigo »Brainspotting – The Revolutionary New Therapy For Rapid and Effective Change« (2013).

Dr. Grand je tudi avtor knjig »Emotional Healing at Warp Speed« (2001) in »This is Your Brain on Sports: Beating Blocks, Slumps and Performance Anxiety for Good«! (2011) .

Več na https://brainspotting.pro/

24ur – Oddaja Vizita – Kratka predstavitev Brainspottinga v slovenskem jeziku (psihoterapevtki Sabina Gombač in Jana Potočnik).

Kaj je Brainspotting?

Za koga je Brainspotting primeren?

Zakaj kot klient izbrati Brainspotting?

Zakaj kot terapevt izbrati Brainspotting?

O metodi Brainspotting z dr. David Grant