PREDELAVA PSIHOLOSKE TRAVME

Predelava psihološke travme z metodo brainspotting

Gombač, S., Paš, M., Potočnik, J., Trobentar, T. (2020).  Predelava psihološke travme z metodo brainspotting . V Dinamika travme in poti njene integracije (str. 207-224). Ljubljana: Hermes IPAL.
ZDRAVLJENJE PSIHOLOSKE TRAVME NOVICA
TELO IN STRES
,

Telo in stres

Stres je izjemno pomemben obrambni mehanizem našega telesa, ki je skozi zgodovino človeku omogočal preživetje. Njegova naloga je, da prepozna nevarnost v okolju in s pomočjo biokemične reakcije aktivira telo, da se obvaruje pred njo. Ključna…