Žalovanje

Žalovanje je  oseben,  čustven  odgovor posameznika na izgubo in lahko vpliva na vse vidike našega življenja. Proces žalovanja je običajno zelo boleč, odvisen od naše osebnosti, sposobnosti  soočanja s stresom, življenjskih…

Travma

Travma je čustveno intenziven dogodek, ki presega naše sposobnosti spoprijemanja z njim. Ob dogodku občutimo ogrožajoča se čustva strahu, nemoči, groze in izgube kontrole. Občutek varnosti je porušen. Čustva so tako zelo intenzivna…

Tesnoba

Občutki tesnobe se pojavljajo v situacijah, ki jih doživljamo kot nam stresne ali nevarne. Zmerna tesnobnost je lahko koristna, saj lahko izboljša našo zmožnost delovanja v kritičnih trenutkih. Občutki tesnobe pa postanejo moteči, ko…

Psihosomatska motnja

O psihosomatski motnji govorimo tedaj, ko se skupek različnih med seboj povezanih vplivov, ob neugodnem medsebojnem spletu, razvijejo v bolezen in vplivajo na celotno delovanje posameznika. V vsakodnevnem življenju v različnih situacijah…

Panična motnja

Napad panike je epizoda intenzivnega strahu ali neugodja, tekom katerega so lahko prisotni številni simptomi in sicer povečan srčni utrip, znojenje, tresenje, občutek nezmožnosti dihanja, občutek stiskanja v prsih, slabost v želodcu,…

Izgorelost

Izraz izgorelost je bil sprva vezan predvsem na obremenitve v delovnem okolju, danes pa se pojavlja v vseh segmentih posameznikovega življenja in pomeni pretirano daljše samoizčrpavanje, ki privede do psihološkega zloma. Izgorelost…

Depresija

Depresija je pogosta čustvena motnja, ki se pri vsakem posamezniku izraža na svojstven način in globoko poseže v posameznikovo  kvaliteto življenja in življenja bližnjih. Prisotna je v vseh življenjskih obdobjih, tako pri ženskah kot…

Obsesivno kompulzivna motnja

Glavna značilnost te motnje so vračajoče, vsiljive misli (obsesije) in ponavljajoče se ritualno vedenje (kompulzije), ki jih spremlja anksioznost še zlasti tedaj, ko se skuša posameznik upreti tem simptomom. Obsesivne misli prepoznava…

Anksiozne motnje

Bojazen in strah sta čustvi, ki sta vsem dobro poznana. Sta opozorilna signala, ki opozarjata na nevarnost, ki je lahko notranja ali zunanja. Bojazen se pojavi kot odgovor na grozečo nevarnost, ki je notranja, nejasna, neznana. Strah pa…
TELO IN STRES
,

Telo in stres

Stres je izjemno pomemben obrambni mehanizem našega telesa, ki je skozi zgodovino človeku omogočal preživetje. Njegova naloga je, da prepozna nevarnost v okolju in s pomočjo biokemične reakcije aktivira telo, da se obvaruje pred njo. Ključna…