Čustveno doživljanje otroka v stiski

Zgodnja navezanost med otrokom in pomembnim drugim (starši/nadomestni starši) je ključna za oblikovanje osnovnih prepričanj o sebi, drugih, za kasnejše odnose v življenju in za soočanje s stresom. Ob brezpogojni ljubezni otroka in z razumevanjem njegovih potreb ter s prepoznavanjem lastnih vzorcev vedenja lahko pomembno prispevamo k otrokovemu zdravemu razvoju ter k lažjemu soočanju s … Nadaljujte z branjem Čustveno doživljanje otroka v stiski