Glavna značilnost te motnje so vračajoče, vsiljive misli (obsesije) in ponavljajoče se ritualno vedenje (kompulzije), ki jih spremlja anksioznost še zlasti tedaj, ko se skuša posameznik upreti tem simptomom. Obsesivne misli prepoznava človek kot svoje lastne, čeprav so nehotne, iracionalne in pogosto obscene ali agresivne. Tudi kompulzije so gibi ali vedenje, ki ni uporabno in tudi ne prinaša veselja. Gre lahko za vedenja (umivanje rok) ali mentalne akte (molitev). Kompulzije kot take povzročijo sproščenost, medtem ko upiranje kompulzijam ali obsesivnim mislim povzroča tesnobo.

Posameznik pogosto doživlja tako obsesije kot kompulzije kot nekaj, kar preprečuje nekatera druga škodljiva dejanja. Skupno obema je tudi to, da gre za vztrajno vsiljevanje v človekovo zavest, spremljajoča tesnoba pa spodbuja zoperstavljanje določenim idejam in impulzom. Posameznik jih prepoznava kot absurdne in iracionalne. Simptomi lahko povzročajo veliko stisko, vzamejo veliko časa ter ovirajo posameznikovo poklicno in socialno funkcioniranje.

Potek motnje je kroničen, simptomatika pojenjuje in ponovno vzplamteva, še posebej, če je oseba pod stresom.

Najpogostejše vsiljivke:

  • Strah pred okužbo (umazati si roke z rokovanjem) vodi do pretiranega umivanja rok in umikanja objektom, za katere oseba misli, da so onesnaženi, okuženi. Emocionalni odgovor je anksioznost, sram, gnus.
  • Dvom privede do kompulzivnega preverjanja (preverjanje ali sem ugasnil luči, zaprl vrata …)
  • Potreba po urejenosti privede do počasnosti, saj oseba s tako vsiljivko neprestano ureja stvari.
  • Štetje, potreba po simetriji, točnost …
  • Pri otrocih in adolescentih so najpogostejše vsiljivke vezane na umazanijo, na strah, da se bo komu od bližnjih nekaj hudega zgodilo. Med kompulzivnimi dejanji pa so najpogostejša ritualna umivanja rok, telesa, ritualna gibanja, kot preskakovanje stopnic, pragov, pa tudi preverjanja, štetja.

Zaradi večplastnosti obsesivno kompulzivne motnje je pomembno, da si poiščete primerno strokovno pomoč. Lahko poiščete pomoč psihoterapevta, ki vam bo pomagal pri učenju načinov za spremembo kompulzije v bolj zdrava, produktivna dejanja. Posamezniku pomaga razumeti funkcijo naučene sheme in kaj se za le-to skriva. Pomembno je tudi učenje različnih sprostitvenih tehnik, z namenom sproščanja notranjih napetosti, redna fizična aktivnost, vključevanje v življenje vsebine, ki vam prinašajo zadovoljstvo, ipd. Praviloma se ne predpisuje zdravila za tovrstne težave, razen če se ob tem ne pojavijo še drugi simptomi, na primer povečana anksioznost, depresivno razpoloženje, ipd. V kolikor je vključena v tovrstno simptomatiko tudi družina, je lahko dobrodošlo informiranje družine o tovrstni simptomatiki, saj lahko prinese obojestransko strpnost.

Pri vsem tem je pomembna vztrajnost in strpnost do sebe, saj omenjene težave zahtevajo svoj čas.